PDF dokumentZapisnik – 70. sastanka Kabineta načelnika – 22.1.2020. godine