PDF dokumentZapisnik – 71. sastanka Kabineta načelnika – 28.1.2020. godine