PDF dokumentZapisnik – 8. sastanka Kabineta načelnika – 27.2.2018. godine