PDF dokumentZapisnik – 8. sastanka Kolegija načelnika – 10.10.2017. godine