PDF dokumentZapisnik – 9. sastanka Kolegija načelnika – 21.11.2017. godine