PDF dokumentZapisnik s 10. sjednice Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja, održane 9. ožujka 2016. godine