PDF dokumentZapisnik s 13. sjednice Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja, održane 10. lipnja 2016. godine