PDF dokumentZapisnik s 18. sjednice Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja, održane 17. svibnja 2017. godine