PDF dokumentZapisnik s 3. sjednice Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja, održane 14. veljače 2018. godine