PDF dokumentZapisnik s 4. sjednice Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja, održane 12. travnja 2018. godine