PDF dokumentZapisnik sa 6. sjednice MO Baška održane 17.10.2016. godine