PDF dokumentZapisnik sa 6. sjednice Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja – 20.06.2018