PDF dokumentZapisnik sa 7. sjednice MO Baška održane 10.11.2016. godine