Općina je objavila pozivni natječaj za izradu »Studije upravljanja Velom plažom« kojim želi stručnjacima prepustiti izradu strateškog dokumenta koji bi pripomogao očuvanju i valoriziranju čuvene, 1,8 km duge plaže kojoj prenapučenost kupačima u konačnici postaje »odbijajući« faktor

Bascani-traze-pomoc-Strucnom-studijom-protiv-mravinjaka-na-Veloj-plazi_ca_largeSvjesni činjenice da nesmiljene gužve kakve se svakog ljeta stvaraju na bašćanskoj Veloj plaži, taj najvredniji i najvažniji resurs otočnog turističkog središta pretvaraju u njegovu najveću manu, predstavnici Općine Baška pokrenuli su ovih dana postupak izrade studije upravljanja tom kupališnom oazom.

»Baška kao vodeća turistička destinacija na otoku Krku dominantno je destinacija ljetnog odmorišnog turizma, a njena 1,8 km duga Vela plaža ključan je resurs turističke ponude tog mjesta, element koji jedinstvenom prirodnom ljepotom i osobitošću znatno pridonosi atraktivnosti destinacije«, stoji u polazišnim odredbama netom objavljenog pozivnog natječaja kojim općinska uprava nastoji privući i zaintrigirati stručnjake da izradom takvog streteškog dokumenta pomognu u očuvanju i valoriziranju tog kupačima danas često »preopterećenog« plažnog poteza.

Raste broj kupača

– Tijekom proteklog desetljeća u Baški su ostvarivane značajne stope rasta dolazaka i noćenja te je gustoća korisnika na plaži rasla, uglavnom zbog znatnog povećanja kapaciteta privatnog smještaja i broja dnevnih izletnika koji u Bašku dolaze s ciljem boravka na plaži, naglasio je, obrazlažući motive posezanja za ovakvim načinom iznalaženja najboljeg i najcjelovitijeg modela upravljanja tom plažom, općinski načelnik Toni Juranić.

Dodao je da prema podacima Regionalnog programa uređenja i upravljanja morskim plažama na području PGŽ-a proizlazi da je svakom korisniku plaža na području Općine Baška (kojih ondje ima 30-ak) na raspolaganju tek oko 1,44 m2 plažne površine.

To je prosjek i realne su procjene da je gustoća korisnika na samoj Veloj plaži još i veća, nastavljaju predstavnici lokalne uprave, ustvrđujući da je Općina u proteklom razdoblju izradila više studija kojima je cilj bila analiza uređenja obalnog područja Baške, kao i razrada mogućnosti gospodarenja i ocjena opravdanosti davanja koncesije na Veloj plaži. Rađene su i prometne studije, kao i idejno rješenje uređenja obalnog područja, Program ukupnog razvoja općine Baška te niz drugih sličnih dokumenata na koje bi se buduća studija upravljanja tom plažom trebala »osloniti«.

U konačnici, temeljni cilj »Studije upravljanja Velom plažom u Općini Baška« trebao bi se ogledati u analizi i realnom sagledavanju postojećeg stanja plažnog prostora i implementaciji stavova struke, kao i svih dionika bašćanskog turizma i oglednih primjera uspješnih modela upravljanja sličnim plažama, obrazlažu nam Bašćani, objašnjavajući svoja htijenja.

Komunikacija s građanima

U red najvažnijih ciljeva koje se predstavnici Općine i svi koji ondje od turizma žive nadaju ostvariti ovim nusušno potrebnim strateškim dokumentom, uvrštena je i izrada prijedloga optimalnog plana uređenja i modela upravljanja Velom plažom, i to s osnovnom svrhom podizanja kvalitete sadržaja na plaži. Lokalna uprava koja je jučer i službeno objavila poziv zainteresiranima za izradu iznimno bitnog dokumenta za budućnost turizma tog dijela Bodulije, tijekom izrade Studije izrađivačima će osigurati prostorije za niz radnih sastanaka i radionica na kojima će svoje stavove moći iskazati i svi Bašćani, posebice oni usko vezani uz turizam.

Općina će u svrhu sudjelovanja u tom opsežnom i zahtjevnom postupku, oformiti i »radno tijelo« čiji će članovi, stoji u službenom obrazloženju, biti zaduženi za praćenja projekta i operativnu suradnju s izrađivačima.

Studija upravljanja Velom plažom (čiji će izrađivač biti odabran već do konca lipnja) treba sadržavati »ključne dijelove« u red kojih je uvrštena analiza postojećeg stanja i prihvatnog kapaciteta, izrada normativnog okvira upravljanja plažama, prezentacija oglednih primjera upravljanja plažama u praksi te izrada koncepta oblikovanja, s prijedlogom tematizacije i uvođenja sadržaja koji bi podigli kvalitetu ponude na samoj Veloj plaži.

Tekst: Mladen Trinajstić / Foto: Mladen Trinajstić

Ponude do 21. lipnja
Kako stoji u tekstu natječaja koji je ovih dana objavljen i na službenim internetskim stranicama Općine Baška, početak izrade Studije zacrtan je najkasnije u roku od 7 dana po zaključenju ugovora s najpovoljnijim izrađivačem, a završetak cjelokupnog postupka u roku od pet mjeseci. Zainteresirani potencijalni izrađivači ovog odavno potrebnog, ali i dugo najavljivanog dokumenta čija se vrijednost procjenjuje na iznos od 150 tisuća kuna svoje ponude moraju predati do 21. lipnja.

Razraditi mogućnost proširenja

Također, izrađivači studije koja bi trebala pridonijeti rješavanju jednog od najvećih izazova bašćanske turističke svakodnevice trebaju razraditi i mogućnosti proširenja plaže u kontekstu prostorno-planskih mogućnosti, ali i sve ostale »upravljačke mehanizme«, s implikacijama na mogući standard prihvatnog kapaciteta tog popularnog kupališta u budućnosti.

Studija treba rezultirati i prijedlogom rješenja prometa i parkinga, procjenom vrijednosti cjelokupne investicije i ekonomskih učinaka provedbe predloženih načina korištenja Vele plaže, kao i »akcijskim planom« provedbe prepororučenog rješenja.