Kontakt

Općina Baška
Palada 88, 51523 Baška
OIB:
24078212554
IBAN:
HR262402006-1800800001
Tel/fax:
+385/51/750-550, +385/51/750-560
E-mail:
opcina-baska@ri.t-com.hr

Radno vrijeme

Radno vrijeme Jedinstvenog upravnog odjela Općine Baška određuje se u vremenu, kako slijedi:

• ponedjeljkom, utorkom i četvrtkom, od 07,00 sati do 15,00 sati,
• srijedom od 07,00 do 17,00 sati
• petkom od 07,00 do 13,00 sati

Unutar radnog vremena utvrđenog u članku 2. ove Odluke, rad sa strankama određuje se u vremenu, kako slijedi:

• ponedjeljkom, četvrtkom i petkom, od 08,30 do 12,30 sati,
• srijedom od 08,30 do 12,30 i od 13,00 do 16,00 sati.
Utorkom nema rada sa strankama.

Prijam kod Općinskog načelnika Općine Baška i/ili njegovog zamjenika stranke mogu ostvariti:

• bez posebne najave, ponedjeljkom i srijedom u vremenu od 09,00 do 10,00 sati, izuzev u slučaju njihove odsutnosti,
• četvrtkom i petkom, uz prethodnu najavu, odnosno dogovor, osobnim pristupom, telefonom ili e-mailom, preko službenika/ce u pisarnici.

Tel.: +385/51/750-550|opcina-baska@ri.t-com.hr

Javna nabava

1604, 2019

Građenje i opremanje reciklažnog dvorišta Baška

Objavio |16 travnja, 2019|Dokumenti, Javna nabava|

„GRAĐENJE I OPREMANJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA BAŠKA“

Prilog Dokumentacije o nabavi: Projektno – tehnička dokumentacija

1203, 2019

Registar ugovora-narudžbenica – Jednostavna nabava u 2018. godini

Objavio |12 ožujka, 2019|Dokumenti, Javna nabava|

Registar ugovora-narudžbenica – Jednostavna nabava u 2018. godini

1203, 2019

Sprječavanje sukoba interesa

Objavio |12 ožujka, 2019|Dokumenti, Javna nabava, Obavijesti|

Sprječavanje sukoba interesa

2702, 2019

OBAVIJEST – Javna nabava „Izgradnja mrtvačnice na mjesnom groblju Batomalj“

Objavio |27 veljače, 2019|Dokumenti, Javna nabava|

Obavijest

702, 2019

I. izmjene i dopune Plana nabave za 2019. godinu

Objavio |7 Veljača, 2019|Dokumenti, Javna nabava|

I. izmjene i dopune Plana nabave za 2019. godinu

901, 2019

Plan nabave za 2019. godinu

Objavio |9 Siječanj, 2019|Dokumenti, Javna nabava|

Plan nabave za 2019. godinu

2908, 2018

Plan nabave – III. izmjene i dopune plana nabave

Objavio |29 kolovoza, 2018|Dokumenti, Javna nabava|

Plan nabave – III. izmjene i dopune plana nabave

304, 2018

Registar ugovora/narudžbenica o javnoj nabavi procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna (robe i usluge), odnosno 500.000,00 kuna (radovi) u 2017.

Objavio |3 Travanj, 2018|Dokumenti, Javna nabava|

Registar ugovora/narudžbenica o javnoj nabavi procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna (robe i usluge), odnosno 500.000,00 kuna (radovi) u 2017.

2602, 2018

II. izmjene i dopune Plana nabave za 2018. godinu

Objavio |26 veljače, 2018|Dokumenti, Javna nabava|

II. izmjene i dopune Plana nabave za 2018. godinu

702, 2018

I. izmjene i dopune Plana nabave za 2018. godinu

Objavio |7 Veljača, 2018|Dokumenti, Javna nabava|

I. izmjene i dopune Plana nabave za 2018. godinu