Kontakt

Općina Baška
Palada 88, 51523 Baška
OIB:
24078212554
IBAN:
HR262402006-1800800001
Tel/fax:
+385/51/750-550, +385/51/750-560
E-mail:
opcina-baska@ri.t-com.hr

Radno vrijeme

Radno vrijeme Jedinstvenog upravnog odjela Općine Baška određuje se u vremenu, kako slijedi:

• ponedjeljkom, utorkom i četvrtkom, od 07,00 sati do 15,00 sati,
• srijedom od 07,00 do 17,00 sati
• petkom od 07,00 do 13,00 sati

Unutar radnog vremena utvrđenog u članku 2. ove Odluke, rad sa strankama određuje se u vremenu, kako slijedi:

• ponedjeljkom, četvrtkom i petkom, od 08,30 do 12,30 sati,
• srijedom od 08,30 do 12,30 i od 13,00 do 16,00 sati.
Utorkom nema rada sa strankama.

Prijam kod Općinskog načelnika Općine Baška i/ili njegovog zamjenika stranke mogu ostvariti:

• bez posebne najave, ponedjeljkom i srijedom u vremenu od 09,00 do 10,00 sati, izuzev u slučaju njihove odsutnosti,
• četvrtkom i petkom, uz prethodnu najavu, odnosno dogovor, osobnim pristupom, telefonom ili e-mailom, preko službenika/ce u pisarnici.

Tel.: +385/51/750-550|opcina-baska@ri.t-com.hr

Natječaji i oglasi

1206, 2020

Ponovljeni Natječaj za zakup površine javne namjene – štandovi

Objavio |12 lipnja, 2020|Dokumenti, Natječaji i oglasi|

Ponovljeni Natječaj za zakup površine javne namjene – štandovi

506, 2020

Javni natječaj za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Baška

Objavio |5 Lipanj, 2020|Dokumenti, Natječaji i oglasi|

Javni natječaj za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Baška

1604, 2020

Zaključak o privremenoj obustavi provedbe Javnog natječaja za su/financiranje javnih potreba na području Općine Baška u 2020. godini

Objavio |16 travnja, 2020|Covid, Dokumenti, Natječaji i oglasi|

Zaključak

304, 2020

Obavijest o poništenju dijela raspisanog Javnog natječaja

Objavio |3 Travanj, 2020|Dokumenti, Natječaji i oglasi|

Obavijest o poništenju dijela raspisanog Javnog natječaja

2503, 2020

Poziv za prikupljanje pisanih prijedloga za izbor sportaša godine otoka Krka za 2019 godinu

Objavio |25 ožujka, 2020|Dokumenti, Natječaji i oglasi|

Poziv za prikupljanje pisanih prijedloga za izbor sportaša godine otoka Krka za 2019 godinu

Obrazac – Sportaš godine 2019

 

803, 2020

Javni natječaj za davanje u zakup površina javne namjene

Objavio |8 Ožujak, 2020|Dokumenti, Natječaji i oglasi|

Javni natječaj za davanje u zakup površina javne namjene

Prilog – Lokacija

103, 2020

Javni natječaj za davanje u zakup površina javne namjene

Objavio |1 Ožujak, 2020|Dokumenti, Natječaji i oglasi|

Javni natječaj za davanje u zakup površina javne namjene

Ispravak natječaja za zakup površine javne namjene

Štandovi – Ulica Kralja Zvonimira

Štandovi – Ulica Emila Geistlicha 1-5

Štandovi […]

2102, 2020

Obavijest o vremenu održavanja pisanog testiranja

Objavio |21 veljače, 2020|Dokumenti, Natječaji i oglasi|

Obavijest o vremenu održavanja pisanog testiranja

1002, 2020

Javni natječaj za prijam u službu i Upute kandidatima

Objavio |10 veljače, 2020|Dokumenti, Natječaji i oglasi|

Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Baška

Upute kandidatima – Natječaj za prijam referenta za poreze

Izjava o prihvaćanju javne objave […]

2701, 2020

Obavijest o vremenu održavanja pisanog testiranja (Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Baška, na radno mjesto „pročelnik Jedinstvenog upravnog odsjeka“

Objavio |27 siječnja, 2020|Dokumenti, Natječaji i oglasi, Obavijesti|

Obavijest o vremenu održavanja pisanog testiranja