Kontakt

Općina Baška
Palada 88, 51523 Baška
OIB:
24078212554
IBAN:
HR262402006-1800800001
Tel/fax:
+385/51/750-550, +385/51/750-560
E-mail:
opcina-baska@ri.t-com.hr

Radno vrijeme

Radno vrijeme Jedinstvenog upravnog odjela Općine Baška određuje se u vremenu, kako slijedi:

• ponedjeljkom, utorkom i četvrtkom, od 07,00 sati do 15,00 sati,
• srijedom od 07,00 do 17,00 sati
• petkom od 07,00 do 13,00 sati

Unutar radnog vremena utvrđenog u članku 2. ove Odluke, rad sa strankama određuje se u vremenu, kako slijedi:

• ponedjeljkom, četvrtkom i petkom, od 08,30 do 12,30 sati,
• srijedom od 08,30 do 12,30 i od 13,00 do 16,00 sati.
Utorkom nema rada sa strankama.

Prijam kod Općinskog načelnika Općine Baška i/ili njegovog zamjenika stranke mogu ostvariti:

• bez posebne najave, ponedjeljkom i srijedom u vremenu od 09,00 do 10,00 sati, izuzev u slučaju njihove odsutnosti,
• četvrtkom i petkom, uz prethodnu najavu, odnosno dogovor, osobnim pristupom, telefonom ili e-mailom, preko službenika/ce u pisarnici.

Tel.: +385/51/750-550|opcina-baska@ri.t-com.hr

Odluke

1805, 2020

Odluka o oslobađanju poslovnih subjekata plaćanja komunalne naknade

Objavio |18 svibnja, 2020|Dokumenti, Odluke, Opći akti|

Odluka o oslobađanju poslovnih subjekata plaćanja komunalne naknade

Zahtjev za oslobođenje plaćanja

2412, 2019

Odluka o privremenoj zabrani radova u 2020. godini

Objavio |24 prosinca, 2019|Dokumenti, Odluke, Opći akti|

Odluka o privremenoj zabrani radova u 2020. godini

1411, 2019

Odluka o načinu i uvjetima korištenja površina javne namjene i drugih nekretnina u vlasništvu Općine Baška za postavljanje privremenih objekata, te reklamnih i oglasnih predmeta u svrhu izborne promidžbe političkih stranaka i nezavisnih kandidata koji sudjeluju na izborima

Objavio |14 studenoga, 2019|Akti načelnika, Dokumenti, Odluke|

Odluka – Korištenje površine javne namjene i dr., izborna promidžba

609, 2019

Odluka o poništenju Oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme zbog povećanog obima posla

Objavio |6 Rujan, 2019|Dokumenti, Odluke, Opći akti|

Odluka o poništenju Oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme zbog povećanog obima posla

708, 2019

Odluka o izradi V. izmjena i dopuna PPUO Baška

Objavio |7 Kolovoz, 2019|Dokumenti, Odluke, Opći akti, Prostorni i urbanistički plan uređenja|

Odluka o izradi V. izmjena i dopuna PPUO Baška

1107, 2019

Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika o radu

Objavio |11 srpnja, 2019|Akti načelnika, Dokumenti, Odluke|

Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika o radu

1906, 2019

Odluka o odobrenju privremenog produženja radnog vremena ugostiteljskih objekata

Objavio |19 lipnja, 2019|Akti načelnika, Dokumenti, Odluke|

Odluka o odobrenju privremenog produženja radnog vremena ugostiteljskih objekata

1706, 2019

Odlukao ishodu natječaja za su/financiranje javnih potreba na području Općine Baška u 2019. godini

Objavio |17 lipnja, 2019|Akti načelnika, Dokumenti, Odluke|

Odluka o ishodu natječaja za su-financiranje javnih potreba na području Općine Baška u 2019. godini

1705, 2019

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj

Objavio |17 svibnja, 2019|Dokumenti, Odluke, Opći akti|

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj

1705, 2019

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uređenju prometa na području Općine Baška

Objavio |17 svibnja, 2019|Dokumenti, Odluke, Opći akti|

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uređenju prometa na području Općine Baška