Kontakt

Općina Baška
Palada 88, 51523 Baška
OIB:
24078212554
IBAN:
HR262402006-1800800001
Tel/fax:
+385/51/750-550, +385/51/750-560
E-mail:
opcina-baska@ri.t-com.hr

Radno vrijeme

Radno vrijeme Jedinstvenog upravnog odjela Općine Baška određuje se u vremenu, kako slijedi:

• ponedjeljkom, utorkom i četvrtkom, od 07,00 sati do 15,00 sati,
• srijedom od 07,00 do 17,00 sati
• petkom od 07,00 do 13,00 sati

Unutar radnog vremena utvrđenog u članku 2. ove Odluke, rad sa strankama određuje se u vremenu, kako slijedi:

• ponedjeljkom, četvrtkom i petkom, od 08,30 do 12,30 sati,
• srijedom od 08,30 do 12,30 i od 13,00 do 16,00 sati.
Utorkom nema rada sa strankama.

Prijam kod Općinskog načelnika Općine Baška i/ili njegovog zamjenika stranke mogu ostvariti:

• bez posebne najave, ponedjeljkom i srijedom u vremenu od 09,00 do 10,00 sati, izuzev u slučaju njihove odsutnosti,
• četvrtkom i petkom, uz prethodnu najavu, odnosno dogovor, osobnim pristupom, telefonom ili e-mailom, preko službenika/ce u pisarnici.

Tel.: +385/51/750-550|opcina-baska@ri.t-com.hr

Proračun 2014

2002, 2015

II. izmjene i dopune proračuna za 2014.

Objavio |20 veljače, 2015|Dokumenti, Proračun, Proračun 2014|

II. izmjene i dopune proračuna za 2014.

II. izmjene i dopune proračuna za 2014. – Opći dio

II. izmjene i dopune proračuna za 2014. – Posebni […]

2002, 2015

I. izmjene i dopune proračuna za 2014.

Objavio |20 veljače, 2015|Dokumenti, Proračun, Proračun 2014|

I. izmjene i dopune proračuna za 2014.

I. izmjene i dopune proračuna za 2014 – Opći dio

I. izmjene i dopune proračuna za 2014 – Posebni […]

1602, 2015

Izvršenje proračuna za 2014. godinu

Objavio |16 veljače, 2015|Dokumenti, Proračun, Proračun 2014|

Izvršenje proračuna za 2014. godinu

1602, 2015

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2014. godinu

Objavio |16 veljače, 2015|Dokumenti, Proračun, Proračun 2014|

Godišnji izvještaj o ostvarenju proračuna za 2014.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2014. – Bilješke

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2014

Godišnji izvještaj o izvršenju […]

1012, 2014

II. izmjene i dopune plana razvojnih programa – 2014.-2016.

Objavio |10 prosinca, 2014|Dokumenti, Proračun, Proračun 2014|

II. izmjene i dopune plana razvojnih programa – 2014.-2016.

II. izmjene i dopune plana razvojnih programa – 2014.-2016.

3006, 2014

Polugodišnje izvršenje proračuna za 2014. godinu

Objavio |30 lipnja, 2014|Dokumenti, Proračun, Proračun 2014|

Polugodišnje izvršenje proračuna za 2014. godinu

1206, 2014

I. izmjene i dopune plana razvojnih programa – 2014.-2016.

Objavio |12 lipnja, 2014|Dokumenti, Proračun, Proračun 2014|

I. izmjene i dopune plana razvojnih programa – 2014.-2016.

I. izmjene i dopune plana razvojnih programa – 2014.-2016.

1912, 2013

Proračun za 2014. godinu i projekcije 2015. – 2016.

Objavio |19 prosinca, 2013|Dokumenti, Proračun, Proračun 2014|

Proračun za 2014. godinu i projekcije 2015. – 2016. – Osnovni

Proračun za 2014. godinu – Opći dio – Naslovnica

Proračun za 2014. godinu – Opći […]

1912, 2013

Plan razvojnih programa – 2014.-2016.

Objavio |19 prosinca, 2013|Dokumenti, Proračun, Proračun 2014|

Plan razvojnih programa – 2014.-2016.

Plan razvojnih programa – 2014.-2016.