Kontakt

Općina Baška
Palada 88, 51523 Baška
OIB:
24078212554
IBAN:
HR262402006-1800800001
Tel/fax:
+385/51/750-550, +385/51/750-560
E-mail:
opcina-baska@ri.t-com.hr

Radno vrijeme

Radno vrijeme Jedinstvenog upravnog odjela Općine Baška određuje se u vremenu, kako slijedi:

• ponedjeljkom, utorkom i četvrtkom, od 07,00 sati do 15,00 sati,
• srijedom od 07,00 do 17,00 sati
• petkom od 07,00 do 13,00 sati

Unutar radnog vremena utvrđenog u članku 2. ove Odluke, rad sa strankama određuje se u vremenu, kako slijedi:

• ponedjeljkom, četvrtkom i petkom, od 08,30 do 12,30 sati,
• srijedom od 08,30 do 12,30 i od 13,00 do 16,00 sati.
Utorkom nema rada sa strankama.

Prijam kod Općinskog načelnika Općine Baška i/ili njegovog zamjenika stranke mogu ostvariti:

• bez posebne najave, ponedjeljkom i srijedom u vremenu od 09,00 do 10,00 sati, izuzev u slučaju njihove odsutnosti,
• četvrtkom i petkom, uz prethodnu najavu, odnosno dogovor, osobnim pristupom, telefonom ili e-mailom, preko službenika/ce u pisarnici.

Tel.: +385/51/750-550|opcina-baska@ri.t-com.hr

Proračun 2015

1605, 2016

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2015. godinu

Objavio |16 svibnja, 2016|Dokumenti, Proračun, Proračun 2015|

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Baška za razdoblje od 01.01.2015. do 31.12.2015. godine

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2015. – Bilješke

Odluka o raspodjeli […]

1310, 2015

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Baška za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. godine

Objavio |13 listopada, 2015|Dokumenti, Proračun, Proračun 2015|

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Baška za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. godine

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2015. – […]

1509, 2015

Prijedlog plugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Baška za razdoblje od 01.01.2015. do 30.06.2015. godine

Objavio |15 rujna, 2015|Dokumenti, Proračun, Proračun 2015|

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2015. godinu – Bilješke Prijedlog plugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Baška za razdoblje od 01.01.2015. do 30.06.2015. […]

1308, 2015

Proračun Općine Baška za 2015. godinu – Vodič za građane

Objavio |13 kolovoza, 2015|Dokumenti, Ostalo, Proračun, Proračun 2015|

Proračun Općine Baška za 2015. godinu – Vodič za građane

1012, 2014

Proračun za 2015. godinu i projekcije 2016. – 2017.

Objavio |10 prosinca, 2014|Dokumenti, Proračun, Proračun 2015|

Proračun za 2015. godinu i projekcije 2016. – 2017.

Proračun za 2015. godinu – Opći dio – Naslovnica

Proračun za 2015. godinu – Opći dio

Proračun za […]

1012, 2014

Proračun 2015. – 2017. s razvojnim programima

Objavio |10 prosinca, 2014|Dokumenti, Proračun, Proračun 2015|

Proračun 2015. – 2017. s razvojnim programima