Kontakt

Općina Baška
Palada 88, 51523 Baška
OIB:
24078212554
IBAN:
HR262402006-1800800001
Tel/fax:
+385/51/750-550, +385/51/750-560
E-mail:
opcina-baska@ri.t-com.hr

Radno vrijeme

Radno vrijeme Jedinstvenog upravnog odjela Općine Baška određuje se u vremenu, kako slijedi:

• ponedjeljkom, utorkom i četvrtkom, od 07,00 sati do 15,00 sati,
• srijedom od 07,00 do 17,00 sati
• petkom od 07,00 do 13,00 sati

Unutar radnog vremena utvrđenog u članku 2. ove Odluke, rad sa strankama određuje se u vremenu, kako slijedi:

• ponedjeljkom, četvrtkom i petkom, od 08,30 do 12,30 sati,
• srijedom od 08,30 do 12,30 i od 13,00 do 16,00 sati.
Utorkom nema rada sa strankama.

Prijam kod Općinskog načelnika Općine Baška i/ili njegovog zamjenika stranke mogu ostvariti:

• bez posebne najave, ponedjeljkom i srijedom u vremenu od 09,00 do 10,00 sati, izuzev u slučaju njihove odsutnosti,
• četvrtkom i petkom, uz prethodnu najavu, odnosno dogovor, osobnim pristupom, telefonom ili e-mailom, preko službenika/ce u pisarnici.

Tel.: +385/51/750-550|opcina-baska@ri.t-com.hr

Zapisnici Kolegija načelnika 2015.

1401, 2016

Zapisnik – 58. sastanka Kolegija načelnika – 29.12.2015.

Objavio |14 siječnja, 2016|Dokumenti, Zapisnici Kolegija načelnika, Zapisnici Kolegija načelnika 2015.|

Zapisnik – 58. sastanka Kolegija načelnika – 29.12.2015.

812, 2015

Zapisnik – 57. sastanka Kolegija načelnika – 02.12.2015.

Objavio |8 Prosinac, 2015|Dokumenti, Zapisnici Kolegija načelnika, Zapisnici Kolegija načelnika 2015.|

Zapisnik – 57. sastanka Kolegija načelnika – 02.12.2015.

112, 2015

Zapisnik – 56. sastanka Kolegija načelnika – 17.11.2015.

Objavio |1 Prosinac, 2015|Dokumenti, Zapisnici Kolegija načelnika, Zapisnici Kolegija načelnika 2015.|

Zapisnik – 56. sastanka Kolegija načelnika – 17.11.2015.

112, 2015

Dolazi Sv. Nikola

Objavio |1 Prosinac, 2015|Dokumenti, Zapisnici Kolegija načelnika, Zapisnici Kolegija načelnika 2015.|

Obavijest – Dolazi Sv. Nikola

Obavijest – SV. Nikola – besplatni prijevoz do Sv. Ivana

2511, 2015

Zapisnik – 55. sastanka Kolegija načelnika – 11. i 12.10.2015.

Objavio |25 studenoga, 2015|Dokumenti, Zapisnici Kolegija načelnika, Zapisnici Kolegija načelnika 2015.|

Zapisnik – 55. sastanka Kolegija načelnika – 11. i 12.10.2015.

111, 2015

Zapisnik – 56. sastanka Kolegija načelnika – 17.11.2015.

Objavio |1 Studeni, 2015|Dokumenti, Zapisnici Kolegija načelnika, Zapisnici Kolegija načelnika 2015.|

Zapisnik – 56. sastanka Kolegija načelnika – 17.11.2015.

2510, 2015

Zapisnik – 54. sastanka Kolegija načelnika – 20.10.2015.

Objavio |25 listopada, 2015|Dokumenti, Zapisnici Kolegija načelnika, Zapisnici Kolegija načelnika 2015.|

Zapisnik – 54. sastanka Kolegija načelnika – 20.10.2015.

2510, 2015

Zapisnik – 53. sastanka Kolegija načelnika – 13.10.2015.

Objavio |25 listopada, 2015|Dokumenti, Zapisnici Kolegija načelnika, Zapisnici Kolegija načelnika 2015.|

Zapisnik – 53. sastanka Kolegija načelnika – 13.10.2015.

2510, 2015

Zapisnik – 52. sastanka Kolegija načelnika – 07.10.2015.

Objavio |25 listopada, 2015|Dokumenti, Zapisnici Kolegija načelnika, Zapisnici Kolegija načelnika 2015.|

Zapisnik – 52. sastanka Kolegija načelnika – 07.10.2015.

1310, 2015

Zapisnik – 51. sastanka Kolegija načelnika – 30.09.2015.

Objavio |13 listopada, 2015|Dokumenti, Zapisnici Kolegija načelnika, Zapisnici Kolegija načelnika 2015.|

Zapisnik – 51. sastanka Kolegija načelnika – 30.09.2015.