Kontakt

Općina Baška
Palada 88, 51523 Baška
OIB:
24078212554
IBAN:
HR262402006-1800800001
Tel/fax:
+385/51/750-550, +385/51/750-560
E-mail:
opcina-baska@ri.t-com.hr

Radno vrijeme

Radno vrijeme Jedinstvenog upravnog odjela Općine Baška određuje se u vremenu, kako slijedi:

• ponedjeljkom, utorkom i četvrtkom, od 07,00 sati do 15,00 sati,
• srijedom od 07,00 do 17,00 sati
• petkom od 07,00 do 13,00 sati

Unutar radnog vremena utvrđenog u članku 2. ove Odluke, rad sa strankama određuje se u vremenu, kako slijedi:

• ponedjeljkom, četvrtkom i petkom, od 08,30 do 12,30 sati,
• srijedom od 08,30 do 12,30 i od 13,00 do 16,00 sati.
Utorkom nema rada sa strankama.

Prijam kod Općinskog načelnika Općine Baška i/ili njegovog zamjenika stranke mogu ostvariti:

• bez posebne najave, ponedjeljkom i srijedom u vremenu od 09,00 do 10,00 sati, izuzev u slučaju njihove odsutnosti,
• četvrtkom i petkom, uz prethodnu najavu, odnosno dogovor, osobnim pristupom, telefonom ili e-mailom, preko službenika/ce u pisarnici.

Tel.: +385/51/750-550|opcina-baska@ri.t-com.hr

Zapisnici Općinskog vijeća 2019

2504, 2019

Zapisnik – 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Baška – 14.3.2019.

Objavio |25 travnja, 2019|Dokumenti, Zapisnici Općinskog vijeća, Zapisnici Općinskog vijeća 2019|

Zapisnik – 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Baška – 14.3.2019.

1503, 2019

Zapisnik – 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Baška – 15.1.2019.

Objavio |15 ožujka, 2019|Dokumenti, Zapisnici Općinskog vijeća, Zapisnici Općinskog vijeća 2019|

Zapisnik – 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Baška – 15.1.2019.