Kontakt

Općina Baška
Palada 88, 51523 Baška
OIB:
24078212554
IBAN:
HR262402006-1800800001
Tel/fax:
+385/51/750-550, +385/51/750-560
E-mail:
opcina-baska@ri.t-com.hr

Radno vrijeme

Radno vrijeme Jedinstvenog upravnog odjela Općine Baška određuje se u vremenu, kako slijedi:

• ponedjeljkom, utorkom i četvrtkom, od 07,00 sati do 15,00 sati,
• srijedom od 07,00 do 17,00 sati
• petkom od 07,00 do 13,00 sati

Unutar radnog vremena utvrđenog u članku 2. ove Odluke, rad sa strankama određuje se u vremenu, kako slijedi:

• ponedjeljkom, četvrtkom i petkom, od 08,30 do 12,30 sati,
• srijedom od 08,30 do 12,30 i od 13,00 do 16,00 sati.
Utorkom nema rada sa strankama.

Prijam kod Općinskog načelnika Općine Baška i/ili njegovog zamjenika stranke mogu ostvariti:

• bez posebne najave, ponedjeljkom i srijedom u vremenu od 09,00 do 10,00 sati, izuzev u slučaju njihove odsutnosti,
• četvrtkom i petkom, uz prethodnu najavu, odnosno dogovor, osobnim pristupom, telefonom ili e-mailom, preko službenika/ce u pisarnici.

Tel.: +385/51/750-550|opcina-baska@ri.t-com.hr

Zapisnici Kabineta načelnika 2019

1209, 2019

Zapisnik – 56. sastanka Kabineta načelnika – 21.8.2019. godine

Objavio |12 rujna, 2019|Dokumenti, Zapisnici Kabineta načelnika, Zapisnici Kabineta načelnika 2019|

Zapisnik – 56. sastanka Kabineta načelnika – 21.8.2019. godine

2103, 2019

Zapisnik – 41. sastanka Kabineta načelnika – 5.3.2019. godine

Objavio |21 ožujka, 2019|Dokumenti, Zapisnici Kabineta načelnika, Zapisnici Kabineta načelnika 2019|

Zapisnik – 41. sastanka Kabineta načelnika – 5.3.2019. godine

2103, 2019

Zapisnik – 40. sastanka Kabineta načelnika – 26.2.2019. godine

Objavio |21 ožujka, 2019|Dokumenti, Zapisnici Kabineta načelnika, Zapisnici Kabineta načelnika 2019|

Zapisnik – 40. sastanka Kabineta načelnika – 26.2.2019. godine

2602, 2019

Zapisnik – 39. sastanka Kabineta načelnika – 19.2.2019. godine

Objavio |26 veljače, 2019|Dokumenti, Zapisnici Kabineta načelnika, Zapisnici Kabineta načelnika 2019|

Zapisnik – 39. sastanka Kabineta načelnika – 19.2.2019. godine

2602, 2019

Zapisnik – 38. sastanka Kabineta načelnika – 14.2.2019. godine

Objavio |26 veljače, 2019|Dokumenti, Zapisnici Kabineta načelnika, Zapisnici Kabineta načelnika 2019|

Zapisnik – 38. sastanka Kabineta načelnika – 14.2.2019. godine

1902, 2019

Zapisnik – 37. sastanka Kabineta načelnika – 5.2.2019. godine

Objavio |19 veljače, 2019|Dokumenti, Zapisnici Kabineta načelnika, Zapisnici Kabineta načelnika 2019|

Zapisnik – 37. sastanka Kabineta načelnika – 5.2.2019. godine

1701, 2019

Zapisnik – 36. sastanka Kabineta načelnika – 8.1.2019. godine

Objavio |17 siječnja, 2019|Dokumenti, Zapisnici Kabineta načelnika, Zapisnici Kabineta načelnika 2019|

Zapisnik – 36. sastanka Kabineta načelnika – 8.1.2019. godine