Kontakt

Adresa: Općina Baška, Palada 88, 51523 Baška
Telefon: 051/750-550
E-mail: opcina@baska.hr

Radno vrijeme

Radno vrijeme Jedinstvenog upravnog odjela Općine Baška:

  • ponedjeljkom, utorkom i četvrtkom, od 07,00 sati do 15,00 sati,
  • srijedom od 07,00 do 17,00 sati
  • petkom od 07,00 do 13,00 sati

Rad sa strankama:

  • ponedjeljkom, četvrtkom i petkom, od 08,30 do 12,30 sati,
  • srijedom od 08,30 do 12,30 i od 13,00 do 16,00 sati.
  • Utorkom se stranke ne primaju.

Prijam kod Općinskog načelnika

Prijam kod Općinskog načelnika Općine Baška stranke mogu ostvariti:

  • bez posebne najave, ponedjeljkom i srijedom u vremenu od 09,00 do 10,00 sati, izuzev u slučaju njihove odsutnosti,
    četvrtkom i petkom, uz prethodnu najavu, odnosno dogovor, osobnim pristupom, telefonom ili e-mailom, preko službenika/ce u pisarnici.

Jedinstveni upravni odjel

Ana Bajčić Hrgovčić
Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela

Tel.: 051/750-552
E-mail: ana.bajcic.hrgovcic@baska.hr

Odsjek načelnika

Darko Krpan
Voditelj Odsjeka

Tel.: 051/750-559
E-mail: darko.krpan@baska.hr

Danijela Kralj
Viša stručna suradnica za društvene djelatnosti

Tel.: 051/750-563
E-mail: danijela.kralj@baska.hr

Ines-Marija Juranić
Referent za administrativno-arhivske poslove

Tel.: 051/750-550
E-mail: opcina@baska.hr

Iva Lukarić
Referentica za administrativno-tehničke poslove

Odsjek za komunalni sustav, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

Darija Tomašić
Voditeljica Odsjeka

Tel.: 051/750-561
E-mail: darija.tomasic@baska.hr

Vlatka Fičor
viša stručna suradnica za komunalni sustav, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

Tel.: 051/750-562
E-mail: vlatka.ficor@baska.hr

Lucija Bilen
Referentica za obračun i naplatu komunalnih prihoda

Tel.: 051/750-553
E-mail: lucija.bilen@baska.hr

Ivica Stipić
Referent – glavni komunalni i prometni redar

Tel.: 051/750-558
Mob.: 092/187-9881
E-mail: ivicastipic@baska.hr

Siniša Grgurić
Referent – Komunalni i prometni redar

Tel.: 051/750-554
Mob.: 099/624-4003
E-mail: sinisa.grguric@baska.hr

Odsjek za proračun, financije i računovodstvo

Kay Derenčinović
Voditeljica Odsjeka

Tel.: 051/750-557
E-mail: kayderencinovic@baska.hr

Branka Filipović
Savjetnica za javnu nabavu i EU fondove

E-mail:

Tanja Sabljak
viša stručna suradnica za proračun, financije i računovodstvo

Tel.: 051/ 750-556
E-mail: tanja.sabljak@baska.hr

Marija Juranić Tancabelić
viši referent za utvrđivanje i naplatu općinskih poreza

Tel.: 051/750-564
E-mail: marijajuranic@baska.hr

Djelokrug rada Jedinstvenenog upravnog odjela