Općina Baška kreirala je obrazac putem kojeg javnost može tijekom cijele godine davati svoje prijedloge za uvrštenje projekata u Proračun Općine Baška. Prijedlozi će se razmatrati prilikom planiranja i donošenja proračuna, odnosno njegovih izmjena i dopuna uz uvažavanje propisa i smjernica za izradu istog.

Na taj način omogućava se participativno budžetiranje, tj. sudjelovanje građana u planiranju i donošenju proračuna.

Uključiti se možete ispunjavajući obrazac za sudjelovanje dostupan na sljedećoj poveznici https://www.baska.hr/prijedlog-za-uvrstenje-u-proracun-opcine-baska/.

Također, svake godine Općina upućuje i dopis prema mjesnim odborima na području Općine Baška s ciljem predlaganja manjih komunalnih aktivnosti i projekata na svojem području radi kvalitetnije pripreme proračuna.

Više o proračunu možete doznati na sljedećoj poveznici: https://www.baska.hr/category/dokumenti/proracun/.