Jedinstveni upravni odjel

Jedinstveni upravni odjel Općine Baška sastoji se od slijedećih organizacijskih jedinica:

  • Odsjek načelnika
  • Odsjek za komunalni sustav, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša
  • Odsjek za proračun, financije i računovodstvo

Ana Bajčić Hrgovčić
Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela

Tel.: 051/750-552
E-mail: ana.bajcic.hrgovcic@baska.hr

Adresa elektroničke pošte za primanje pismena: opcina@baska.hr

Odsjek načelnika

Darko Krpan
Voditelj Odsjeka

Tel.: 051/750-559
E-mail: darko.krpan@baska.hr

Danijela Kralj
Viša stručna suradnica za društvene djelatnosti

Tel.: 051/750-563
E-mail: danijela.kralj@baska.hr

Prijemni ured

Ines-Marija Juranić
Referent za administrativno-arhivske poslove

Tel.: 051/750-550
E-mail: opcina@baska.hr

Iva Lukarić
Referentica za administrativno-tehničke poslove

Odsjek za komunalni sustav, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

Darija Tomašić
Voditeljica Odsjeka

Tel.: 051/750-561
E-mail: darija.tomasic@baska.hr

Vlatka Fičor
viša stručna suradnica za komunalni sustav, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

Tel.: 051/750-562
E-mail: vlatka.ficor@baska.hr

Lucija Bilen
Referentica za obračun i naplatu komunalnih prihoda

Tel.: 051/750-553
E-mail: lucija.bilen@baska.hr

Ivica Stipić
Referent – glavni komunalni i prometni redar

Tel.: 051/750-558
Mob.: 092/187-9881
E-mail: ivicastipic@baska.hr

Siniša Grgurić
Referent – Komunalni i prometni redar

Tel.: 051/750-554
Mob.: 099/624-4003
E-mail: sinisa.grguric@baska.hr

Odsjek za proračun, financije i računovodstvo

Kay Derenčinović
Voditeljica Odsjeka

Tel.: 051/750-557
E-mail: kayderencinovic@baska.hr

Branka Filipović
Savjetnica za javnu nabavu i EU fondove

E-mail:

Tanja Sabljak
viša stručna suradnica za proračun, financije i računovodstvo

Tel.: 051/ 750-556
E-mail: tanja.sabljak@baska.hr

Marija Juranić Tancabelić
viši referent za utvrđivanje i naplatu općinskih poreza

Tel.: 051/750-564
E-mail: marijajuranic@baska.hr

Djelokrug rada Jedinstvenenog upravnog odjela