Odbor za međuopćinsku i međunarodnu suradnju

  1. Bruno Seršić, predsjednik
  2. Miroslav Hrgovčić, potpredsjednik
  3. Šerif Ersal, član
  4. Anna Kućarova, članica
  5. Matko Štefanić, član