Odbor za obrazovanje, kulturu i manifestacije

  1. Tanja Grlj, predsjednica
  2. Ivana Topić, potpredsjednica
  3. Mr. sc. Majda Šale, članica
  4. Sonja Polonijo, članica
  5. Dana Kružić, članica
  6. Sanja Dorčić, članica
  7. Ana Seršić, članica