Odbor za prostorno uređenje, komunalni sustav i razvoj Općine

  1. Mr.sc. Majda Šale, predsjednica
  2. Ivan Vasilić, potpredsjednik
  3. Zvonimir Kandare, član
  4. Branka Polonijo, članica
  5. Sonja Polonijo, članica
  6. Dalibor Vičić, član
  7. Tonči Hrabrić, član
  8. Boris Barbalić, član
  9. Mile Pavlica, član