Odbor za prostorno uređenje, komunalni sustav i razvoj Općine

  1. Miroslav Hrgovčić, predsjednik
  2. Mr. sc. Majda Šale, potpredsjednica
  3. Ivan Vasilić, član
  4. Zvonimir Kandare, član
  5. Branka Polonijo, članica
  6. Darijo Jurešić, član
  7. Dalibor Vičić, član
  8. Neven Dorčić, član
  9. Mile Pavlica, član