Odbor za statutarno-pravna pitanja

  1. Tanja Grlj, predsjednica
  2. Zvonimir Kandare, potpredsjednik
  3. Neven Knežević, član
  4. 4. Darko Krpan, član
  5. Ana Bajčić Hrgovčić, član