Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja

  1. Mr.sc. Majda Šale, predsjednica
  2. Hrvoje Dragoslavić, potpredsjednik
  3. Ana Seršić, članica
  4. Božana Seršić, članica
  5. Dana Kružić, članica