Povjerenstvo za izgradnju doma za stare i nemoćne osobe

  1. Mr. sc. Toni Juranić, dipl.oec., predsjednik
  2. Ana Seršić, potpredsjednica
  3. Emil Polonijo, član
  4. Ante Marković, član
  5. Ana Bajčić Hrgovčić, članica