Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda

  1. Bruno Seršić, predsjednik
  2. Ante Marković, potpredsjednik
  3. Hrvoje Dragoslavić, član
  4. Slavko Jurešić, član
  5. Borislav Jelušić, član