Povjerenstvo za proračun i financije

  1. Mr.sc. Majda Šale, predsjednica
  2. Tanja Grlj, članica
  3. Gojko Štefanić, član