Povjerenstvo za ravnopravnost spolova i nacionalne manjine

  1. Mr.sc. Majda Šale, predsjednica
  2. Zoran Gerovski, potpredsjednik
  3. Ndue Berisha, član
  4. Anna Kućarova, članica
  5. Giovanni Tironi, član