Nalazite se ovdje::Početna/Ostale informacije/Savjetovanje s javnošću
Savjetovanje s javnošću2023-06-15T20:11:39+01:00

Savjetovanje s javnošću

Red.

br.

Naziv općeg akta/dokumenta

Stručni nositelj

Način provedbe savjetovanja

Okvirno vrijeme provedbe savjetovanja

Očekivano vrijeme donošenja općeg akta/
dokumenta

1

Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o visini naknade
za korištenje površine javne namjene, te načinu i rokovima plaćanja
iste

Jedinstveni
upravni odjel, Odsjek za komunalni sustav, prostorno uređenje,
graditeljstvo i zaštitu okoliša

Mrežna
stranica

I. kvartal

I.
kvartal

 

2

Izmjena
Odluke o dodjeli stipendija

Jedinstveni
upravni odjel, Odsjek načelnika

Mrežna
stranica

III.
kvartal

IV.
kvartal

3

Odluka o
privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova u 2023.

Jedinstveni
upravni odjel,  Odsjek za komunalni
sustav, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

Mrežna
stranica

IV.
kvartal

IV.
kvartal

 

4

Odluka o
izmjenama i dopunama Odluke o spomeničkoj renti

Jedinstveni
upravni odjel,  Odsjek za komunalni
sustav, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

Mrežna
stranica

IV.
kvartal

IV.
kvartal

 

5

Odluka o
izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu

Jedinstveni
upravni odjel,  Odsjek za komunalni
sustav, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

Mrežna
stranica

IV.
kvartal

IV.
kvartal

 

6

Odluka o
vrijednosti boda komunalne naknade

Jedinstveni
upravni odjel,  Odsjek za komunalni
sustav, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

Mrežna
stranica

IV.
kvartal

IV.
kvartal

 

7

II.
izmjene i dopune Godišnjeg programa građenja komunalne infrastrukture na
području Općine Baška u 2022. godini

Jedinstveni
upravni odjel,  Odsjek za komunalni
sustav, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

Mrežna
stranica

IV.
kvartal

IV.
kvartal

 

8

I.
izmjene Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2022.

Jedinstveni
upravni odjel,  Odsjek za komunalni
sustav, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

Mrežna
stranica

IV.
kvartal

IV.
kvartal

 

9

I.
izmjene Programa korištenja naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih
zgrada u prostoru za 2022. godinu

Jedinstveni
upravni odjel,  Odsjek za komunalni
sustav, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

Mrežna
stranica

IV.
kvartal

IV.
kvartal

 

10

II.
izmjene programa utroška sredstava turističke pristojbe

Jedinstveni
upravni odjel,  Odsjek načelnika

Mrežna
stranica

IV.
kvartal

IV.
kvartal

 

11

II. izmjene
i dopune Programa održavanje komunalne infrastrukture

Jedinstveni
upravni odjel,  Odsjek za komunalni
sustav, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

Mrežna
stranica

IV.
kvartal

IV.
kvartal

 

12

I.
izmjene Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu
namjene poljoprivrednog zemljišta za 2022. godinu

Jedinstveni
upravni odjel,  Odsjek načelnika

Mrežna
stranica

IV.
kvartal

IV.
kvartal

 

13

Proračun
Općine Baška za 2023. godinu i projekcija za 2023. i 2025. godinu

Jedinstveni
upravni odjel,  Odsjek za
proračun, financije i računovodstvo

Mrežna
stranica

IV.
kvartal

IV.
kvartal

 

14

II.
izmjene i dopune Proračuna za 2022. godinu

Jedinstveni
upravni odjel,  Odsjek za
proračun, financije i računovodstvo

Mrežna stranica

IV.
kvartal

IV.
kvartal

 

15

Godišnji
program građenja komunalne infrastrukture na području Općine
Baška u 2023. godini

Jedinstveni
upravni odjel,  Odsjek za komunalni
sustav, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

Mrežna
stranica

IV.
kvartal

IV.
kvartal

 

16

Plan
raspodjele sredstava spomeničke rente za 2023. godinu

Jedinstveni
upravni odjel,  Odsjek za komunalni
sustav, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

Mrežna
stranica

IV.
kvartal

IV.
kvartal

 

17

Program utroška
sredstava turističke pristojbe u 2023. godini

Jedinstveni
upravni odjel,  Odsjek načelnika

Mrežna
stranica

IV.
kvartal

IV.
kvartal

 

18

Program
korištenja naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada za 2023.
godinu

Jedinstveni
upravni odjel,  Odsjek za komunalni
sustav, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

Mrežna
stranica

IV.
kvartal

IV.
kvartal

 

19

Program
korištenja naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta za 2023.
godinu

Jedinstveni
upravni odjel,  Odsjek za komunalni
sustav, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

Mrežna
stranica

IV.
kvartal

IV.
kvartal

 

studeni 2023

Go to Top