Nalazite se ovdje::Početna/Ostale informacije/Savjetovanje s javnošću
Savjetovanje s javnošću2024-04-12T19:39:57+01:00

Savjetovanje s javnošću

Red.br. Naziv općeg akta/dokumenta Stručni nositelj Način provedbe savjetovanja
Okvirno vrijeme provedbe savjetovanja
Očekivano vrijeme donošenja općeg akta/ dokumenta
1 Pravilnik o financiranju javnih potreba Općine Baška Jedinstveni upravni odjel, Odsjek načelnika Mrežna stranica I. kvartal I. kvartal
2 Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave Jedinstveni upravni odjel,  Odsjek za proračun, financije i računovodstvo Mrežna stranica I. kvartal II. kvartal
3. Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Baška za 2023. godinu Jedinstveni upravni odjel,  Odsjek za komunalni sustav, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Mrežna stranica I. kvartal II. kvartal
4 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Baška Jedinstveni upravni odjel,  Odsjek za komunalni sustav, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Mrežna stranica II. kvartal III. kvartal
5 Odluka o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2024. godini Jedinstveni upravni odjel,  Odsjek za komunalni sustav, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Mrežna stranica III. kvartal IV. kvartal
6 Odluka o novčanoj potpori za opremu novorođenog djeteta Jedinstveni upravni odjel, Odsjek načelnika Mrežna stranica II. kvartal IV. kvartal
7 Proračun Općine Baška za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu Jedinstveni upravni odjel,  Odsjek za proračun, financije i računovodstvo Mrežna stranica IV. kvartal IV. kvartal
8 Odluka o visini paušalnog poreza na dohodak za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu Jedinstveni upravni odjel,  Odsjek za proračun, financije i računovodstvo Mrežna stranica IV. kvartal IV. kvartal
9 Odluka o visini poreznih stopa poreza na dohodak Jedinstveni upravni odjel,  Odsjek za proračun, financije i računovodstvo Mrežna stranica IV. kvartal IV. kvartal
10 Odluka o porezima Općine Baška Jedinstveni upravni odjel,  Odsjek za proračun, financije i računovodstvo Mrežna stranica IV. kvartal IV. kvartal
11 Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Baška u 2024. godini Jedinstveni upravni odjel,  Odsjek za komunalni sustav, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Mrežna stranica IV. kvartal IV. kvartal
12 Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Baška u 2024. godini Jedinstveni upravni odjel,  Odsjek za komunalni sustav, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Mrežna stranica IV. kvartal IV. kvartal
13 Program korištenja naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada za 2024. godinu Jedinstveni upravni odjel,  Odsjek za komunalni sustav, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Mrežna stranica IV. kvartal IV. kvartal
14 Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2024. godinu Jedinstveni upravni odjel,  Odsjek za komunalni sustav, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Mrežna stranica IV. kvartal IV. kvartal
15 Program korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2024. godini Jedinstveni upravni odjel,  Odsjek za komunalni sustav, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Mrežna stranica IV. kvartal IV. kvartal
16 Godišnji program javnih potreba u kulturi u 2024. godini Jedinstveni upravni odjel, Odsjek načelnika Mrežna stranica IV. kvartal IV. kvartal
17 Godišnji program javnih potreba u sportu u 2024. godini Jedinstveni upravni odjel, Odsjek načelnika Mrežna stranica IV. kvartal IV. kvartal
18 Odluka o redu na pomorskom dobru Jedinstveni upravni odjel,  Odsjek za komunalni sustav, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Mrežna stranica IV. kvartal IV. kvartal
19 Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Baška za razdoblje 2024.-2028. godine Jedinstveni upravni odjel,  Odsjek za komunalni sustav, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Mrežna stranica IV. kvartal IV. kvartal
20 I. izmjena Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2023. godini Jedinstveni upravni odjel,  Odsjek za komunalni sustav, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Mrežna stranica IV. kvartal IV. kvartal
21 II. izmjena i dopuna Programa utroška sredstava turističke pristojbe u 2023. godini Jedinstveni upravni odjel,  Odsjek za proračun, financije i računovodstvo Mrežna stranica IV. kvartal IV. kvartal
22 II. izmjena i dopuna Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2023. godinu Jedinstveni upravni odjel,  Odsjek za komunalni sustav, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Mrežna stranica IV. kvartal IV. kvartal
23 I. izmjena Programa korištenja naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada

u prostoru za 2023. godinu

Jedinstveni upravni odjel,  Odsjek za komunalni sustav, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Mrežna stranica IV. kvartal IV. kvartal
24 II. izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Baška u 2023. godini Jedinstveni upravni odjel,  Odsjek za komunalni sustav, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Mrežna stranica IV. kvartal IV. kvartal
25 II. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području

Općine Baška u 2023. godini

Jedinstveni upravni odjel,  Odsjek za komunalni sustav, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Mrežna stranica IV. kvartal IV. kvartal
26 II. izmjene i dopune Proračuna Općine Baška za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu Jedinstveni upravni odjel,  Odsjek za proračun, financije i računovodstvo Mrežna stranica IV. kvartal IV. kvartal

studeni 2023

listopad 2023

lipanj 2023

ožujak 2023

veljača 2023

siječanj 2023

Go to Top