Dječji vrtić Baška

Adresa: Ditris bb, 51523 Baška
Telefon:051/856-641