T.D. Baška d.o.o.

Trgovačko društvo “Baška” d.o.o. za komunalne djelatnosti
Direktor: Marin Valković, mag. iur.

Adresa: Palada 88, 51523 Baška
Tel: 051/856-133
Fax: 051/864-132
E-mail: info@tdbaska.hr
Web: www.tdbaska.hr

Sjedište Društva – zgrada Općine Baška (prizemlje), Palada 88, Baška
Poslovni prostor “Suha marina” – lokaciji “Guvno”, Baška