Župni ured Baška

Vlč. Ivica Katunar

Adresa: Ulica kralja Zvonimira 30, 51523 Baška
Telefon: 051/856-953
E-mail: zupni.ured.baska@hi.t-com.hr