Župni uredi

Župni uredi i Svetište Majke Božje Goričke

Baška

Župa sv. Ivana Krstitelja
Adresa: Zvonimirova 30, 51523 Baška
Tel/fax: 051/856-953
E-mail: zupni.ured.baska@hi.t-com.hr

Župna crkva Presvetog Trojstva

Ostale crkve i kapele:
Sv. Ivan Krstitelj (na groblju), Sv. Antun op., Sv. Marko ev., Sv. Mihovil ark., Sv. Križ (Jurandvor), Sv. Lucija (Jurandvor), Sv. Nikola (Batomalj)

Župnik: mons. mr. Ivan Milovčić

Svetište Majke Božje Goričke

Adresa: Batomalj 59, 51523 Baška
Tel: 051/856-547  Fax: 051/856-171
Web: www.kbs-majkabozjagoricka.hr

Rektor: vlč. mr. Marinko Barbiš

Draga Bašćanska

Župa Pohođenja B. D. Marije
Adresa: Draga Bašćanska kbr 94, 51522 Draga Bašćanska
Župna crkva sv. Elizabete

Ostale crkve i kapele:
sv. Fabijan i Sebastijan (sv. Roka), sv. Josip.

Zaštitnik mjesta: sv. Elizabeta

Župnik: mons. Antun Toljanić