Nalazite se ovdje::Početna/Ostalo/EU Projekt – Reciklažno dvorište Baška
EU Projekt – Reciklažno dvorište Baška2020-10-26T20:39:11+01:00

EU Projekt – Reciklažno dvorište Baška

Naziv projekta:

„Reciklažno dvorište Baška“ (Ref. broj: KK.06.3.1.03.0121).
Općina Baška, dana 08.01.2019. godine, potpisala je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020. s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za projekt „Reciklažno dvorište Baška“.

Kratki opis projekta:

Projekt „Reciklažno dvorište Baška“ uključuje izgradnju i opremanje reciklažnog dvorišta na području Općine Baška, odnosno na k.č. 2945 k.o. Baška-nova, kao i provođenje edukativnih i marketinških aktivnosti u svrhu doprinosa povećanju stope prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na području Općine, prije svega opasnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila, te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada, kao i posebnih kategorija otpada, te se osigurava njegova odgovarajuća oporaba i/ili zbrinjavanje.

Ciljevi i očekivani rezultati:

Svrha predmetnog projekta je doprinijeti ostvarenju ciljane stope recikliranja iz Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske do 2020., te ciljeva iz Plana gospodarenja otpadom Općine Baška do 2022. godine, a sve to kroz izgradnju potrebne infrastrukture za odvojeno prikupljanje otpada (Reciklažno dvorište) te podizanje svijesti lokalnog stanovništva Općine Baška o važnosti odvojenog prikupljanja otpada, zaštite okoliša i ulozi reciklažnih dvorišta u cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom.

Ukupna vrijednost projekta:

3.061.370,01 kuna

Iznos koji sufinancira EU (85%):

2.602.164,51 kuna

Razdoblje provedbe projekta:

12/2018. – 02/2020.

Kontakt osoba za više informacija:

Nikola Nobilo, Viši stručni suradnik za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša
E: nikolanobilo@baska.hr
T: 051/750-562
Više o fondovima EU saznajte na: https://strukturnifondovi.hr/

baska-eu_fondovi_logo-01

baska-eu_fondovi_logo-02

baska-eu_fondovi_logo-03

Vezane vijesti

Go to Top