PDF dokumentPopis korisnika sponzorstava i donacija – 01.01. – 30.06.2014