Planski dokumenti i izvještaji

Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Baška za razdoblje 2024.-2028. godine

PDF dokumentPlan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Baška za razdoblje 2024.-2028. godine

PDF dokumentGrafički prilog

Program mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Općinu Baška u 2024. godini

PDF dokumentProgram mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Općinu Baška u 2024. godini

Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Baška u 2023. godini
PDF dokumentPlan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Baška u 2023. godini

Polugodišnje izvješće o radu Općinskog Načelnika za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine
PDF dokumentPolugodišnje izvješće o radu Općinskog Načelnika za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine

Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu – Općina Baška
PDF dokumentPlan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu – Općina Baška

Zajednički Akcijski plan energetski održivog razvitka i klimatskih promjena za područje otoka Krka (Joint SECaP)
PDF dokumentZajednički Akcijski plan energetski održivog razvitka i klimatskih promjena za područje otoka Krka (Joint SECaP)

Provedbeni program za mandatno razdoblje 2021-2025 – Odluka

PDF dokumentProvedbeni program za mandatno razdoblje 2021-2025 – Odluka

Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja za financiranje programa i projekata u 2022. godini

PDF dokumentGodišnji plan raspisivanja javnih natječaja za financiranje programa i projekata u 2022. godini

PDF dokumentAnaliza postojećeg stanja na području Općine Baška za potrebe izrade Programa ukupnog razvoja Općine Baška

Plan zaštite i spašavanja

PDF dokumentPlan zaštite i spašavanja – Općina Baška

Plan gospodarenja otpadom Općine Baška za razdoblje od 2017. do 2022. godine

PDF dokumentPlan gospodarenja otpadom Općine Baška za razdoblje od 2017. do 2022. godine

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općina Baška 2018

PDF dokumentIzvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općina Baška 2018

Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara za 2019. godinu

PDF dokumentPlan aktivnog uključivanja svih subjekata zaštite od požara – požarna sezona 2019

Plan operativne provedbe programa aktivnosti – požarna sezona

PDF dokument

Plan operativne provedbe programa aktivnosti – požarna sezona

Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Baška u 2020. godini

PDF dokumentPlan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Baška u 2020. godini

PDF dokumentSegmenti Vele plaže

PDF dokumentProgram mjera za područje Općine Baška

Program zaštite divljači Općine Baška

PDF dokumentPZD općina Baška

Izvješće o stanju u prostoru 2019-2022

PDF dokumentIzvješće o stanju u prostoru 2019-2022

Strategija upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Baška za razdoblje 2020.-2026.

PDF dokumentStrategija upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Baška za razdoblje 2020.-2026.

Izvješće Općinskog načelnika za razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine

PDF dokumentIzvješće Općinskog načelnika za razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine

Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja za financiranje programa i projekata u 2021. godini

PDF dokumentGodišnji plan raspisivanja javnih natječaja za financiranje programa i projekata u 2021. godini