PDF dokumentZapisnik s 12. sjednice Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja, održane 11. svibnja 2016. godine