PDF dokumentZapisnik s 17. sjednice Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja, održane 6. travnja 2017