PDF dokumentZapisnik sa 1. sjednice MO Baška održane 24.09.2015. godine