PDF dokumentZapisnik sa 14. sjednice MO Baška održane 25.5.2018. godine