PDF dokumentZapisnik sa 15. sjednice MO Baška održane 8.9.2018. godine