PDF dokumentZapisnik sa 3. sjednice MO Baška održane 24.11.2015. godine