PDF dokumentZapisnik sa 4. sjednice MO Baška održane 18.1.2016. godine